HỘI MÁU HÀ NỘI CHÀO ĐÓN 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM TP HÀ NỘI

 

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển Hội LHTN Việt Nam, tổ chức xã hội rộng rãi của Thanh niên và các tổ chức Thanh niên Việt Nam yêu nước, các tư tưởng Hồ Chí Minh và lí tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đoàn kết mọi tầng lớp Thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lí tưởng Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Vì hạnh phúc và sự tiến bộ của Thanh niên”.

Hội máu Hà Nội vinh dự là một tập thể tình nguyện của Thủ đô Hà Nội luôn đi đầu trong mọi hoạt động, từ đó đóng góp vào thành công chung của phong trào Thanh niên Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung trong suốt thời gian vừa qua.

Kính chúc Hội LHTN Việt Nam bước sang tuổi mới ngày càng vững mạnh và phát triển, là cái nôi phong trào của Thanh niên cả nước! Tự hào Thanh niên Việt Nam !

#HoiLHTNVietNamTPHaNoi #HoimauHaNoi

Chia sẻ bài đăng này

Bình luận (0)

Để Lại Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *