THÔNG CÁO V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động Hội

HỘI LHTN VIỆT NAM TP HÀ NỘI
HỘI THANH NIÊN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018


                                                            THÔNG CÁO
                                V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động Hội


                                
                                 Kính gửi: Các Cơ sở Hội

    Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, bình luận về một số tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện chưa đúng chuẩn mực và mục đích của người tình nguyện như: Lạm dụng thời gian tổ chức các hoạt động rất muộn vào buổi tối (sau 21h00) mà không nhằm mục tiêu hoạt động. Sử dụng quá mức rượu, bìa và các chất kích thích trong quá trình hoạt động, liên hoan của tổ chức dẫn đến không làm chủ hành vi của bản thân. Biểu hiện tình cảm (nam/nữ) riêng tư một cách quá mức bình thường không phù hợp khi tham gia các hoạt động. Tiếp nhận, phản ánh và đưa các thông tin lên mạng xã hội không đúng.
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động Hội, tránh để xảy ra những điều đáng tiếc, đồng thời giữ gìn uy tín và thanh danh của tổ chức, của người làm tình nguyện. Thường trực Ủy ban Hội trên trọng đề nghị các cơ sở Hội thông tin, nhắc nhở cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1.    Tổ chức các hoạt động tình nguyện (bao gồm cả họp giao ban) đề nghị kết thúc trước 20h30 để các thành viên về nhà sớm, nhắc nhờ đảm bảo an toàn.
2.     Không sử dụng đồ uống, chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá...trong khi mang trang phục Hội, tăng cường lối sống lành mạnh, tích cực tập thể thao.
3.     Không thể hiện, biểu hiện tình cảm (nam/nữ) thái quá trong quá trình hoạt động Hội, cần thể hiện tình thần đồng đội chân thành, trong sáng.
4.     Không tiếp tay “cò hiến máu”, không giới thiệu người đi hiến máu mà không biết rõ tình hình bệnh nhân, tham khảo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.
Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cần gương mẫu thực hiện nghiêm các nội dung trên, tích cực đấu tranh, loại bỏ những thói quen không tốt. Trong quá trình thực hiện nếu vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ về Văn Phòng Hội.
Xin trân trọng cảm ơn!   
 

                                       
 
 
Nơi nhận:
-   Như kính gửi;
-  Lưu VPH.TCKT.

TM. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hoàng Văn Hải

"Sức khoẻ là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn"

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để lên lịch cuộc hẹn