Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-VĐHM ngày 21/06/2018 của Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội về việc công nhận học viên tham gia khóa huấn luyện kỹ năng Thanh niên vận động hiến máu “ Năm Sẵn Sàng” 2018. Thường trực Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội thông báo triệu tập 206 học viên khóa học tham gia giai đoạn huấn luyện cơ bản (có danh sách kèm theo).


Viết bình luận

"Sức khoẻ là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn"

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để lên lịch cuộc hẹn