Cơ cấu tổ chức

THÔNG TIN HỘI THANH NIÊN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU HÀ NỘI --- Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (Hanoi Association of Young Blood Donor Recruiter) thành lập ngày 24/01/1994 là tổ chức xã hội đặc thù của thanh niên Thủ đô, với nhiệm vụ trọng tâm tình nguyện trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu, Hội hoạt động theo điều lệ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và tuân thủ các qui định của pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. --- Hội là thành viên tập thể của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và được hướng dẫn toàn diện về chuyên môn của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Hội là mặt trận đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, cùng phấn đấu cho sự tiến bộ, thành đạt của mỗi Hội viên và sự phát triển bền vững của phong trào Hiến máu tình nguyện của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. --- Hiện nay Hội đã có 10 Chi hội, 75 Câu lạc bộ, Đội tuyên truyền viên với hơn 20.000 lượt hội viên, tuyên truyền viên. Hội luôn là lực lượng đi đầu và nòng cốt của phong trào hiến máu nhân đạo trong Thanh niên và nhân dân Thủ đô. Lượng máu thu được do Hội tuyên truyền vận động trong 23 năm qua chiếm trên 35% so với tổng lượng máu thu được trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội. Năm 2016, tổng lượng máu Hội tiếp nhận được tại các điểm hiến máu trên địa bàn Hà Nội là 47260 đơn vị. Ngoài việc tham gia tuyên truyền vận động hiến máu, các cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên của Hội còn là lực lượng hiến máu chính trong những dịp khan hiếm máu như trong dịp hè và Tết Nguyên đán. Hội đã được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam – Trung ương Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam Thành Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phố Hà Nội, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen và đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong thanh niên tình nguyện. --- Khi tham gia tổ chức Hội, ngoài việc được tham gia các hoạt động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hoạt động của Hội còn thực sự là môi trường tốt cán bộ, hội viên của Hội trải nghiệm, học tập, rèn luyện và trưởng thành. Số cán bộ, hội viên sau khi ra trường đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình tại cơ quan của mình, một phần nhờ vào sự trưởng thành thông qua các hoạt động thực tiễn. --- Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cũng mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, tôn trọng với các tổ chức Hội/Câu lạc bộ tình nguyện, Câu lạc bộ Thanh niên Chữ thập đỏ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước vì sự phát triển bền vững của phong trào tình nguyện và hiến máu nhân đạo. --- Thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội - Tầng 6 - Viện Huyết học - Truyền máu TW, đường Phạm Văn Bạch – Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội - ĐT: 043 868 6008 - Email: vanphonghoi@mau.vn. - Web: www.mau.vn. ------------------------------------------------------------------------------------------- HANOI ASSOCIATION OF YOUNG BLOOD DONOR RECRUITERS --- Hanoi Association of Young Blood Donor Recruiters (HAYBDR), a social organization of Hanoi youth, was established on January 24th 1994. The responsibilities of HAYBDR are presenting volunteer activities in calling for giving blood and arrange in blood donation event. HAYBDR observes Vietnam Youth Federation’s Regulation and the laws of Vietnam. HAYBDR is being under of Hanoi Youth Union and National Institute of Blood Transfusion. Without respecter of persons in region, religion, etc, HAYBDR assembles all people who strive for progress of members and sustainable development in Blood Donor campaign in Hanoi as individually and Vietnam as generally. At the moment, HAYBDR has 10 Branch, 75 clubs and teams with more than 20.000 members who ever participated in. HAYBDR always take the lead in movement for blood donation in Hanoi. Though 18 years from 1994, the amount blood units which was called for by HAYBDR is 35 percent of all blood units in Hanoi. In 2016, HAYBDR called for over 47260 units of blood. Besides calling for giving blood, the members of HAYBDR are also blood donors when shortage of blood in treating such as summer holiday and Lunar New Year. HAYBDR has been commended and rewarded by Vietnam Youth Federation, Vietnamese Students Union, Hanoi Youth Union, Vietnamese Red Cross, Ministry of Public Health, People’s Committee of Hanoi and highly appreciated in social working. When joining in HAYBDR, the members not only participate in volunteer activities but also have opportunity to get experience, learn for their progress. In a fact, because of a part experiences and knowledge which they get from social working of HAYBDR, many members can reach to high position in their works. Heading for sustainable development of volunteer activities and blood donation, HAYBDR also wants to make friendly and equal relation, cooperation with other social organizations, clubs as well as Non Government Organization both in inside and outside Vietnam. --- Floor 6th, National Blood Transfusion Centre, Pham Van Bach Street - Yen Hoa - Cau Giay District - Hanoi. | Tel: (+84) 43 868 6008 | Fax: (+84) 43 865 5 582 | Email: hoihienmau@gmail.com | Web: www.mau.vn